◊ Home  ◊ Visie  ◊ Therapeut  ◊ Contact & tarieven  ◊ Inspiratie  ◊ Cliëntervaringen 

◊ Therapie  ◊ Healing  ◊ Familieopstelling  ◊ Leef je liefde Familieopstelling

Tijdens een familieopstelling worden onbewuste emotionele verbindingen in relaties zichtbaar gemaakt. Je bent onderdeel van een groter geheel, daarom is een probleem dat jij ervaart soms groter dan jijzelf. Voorbeelden van zaken die in families spelen, die invloed op jouw leven kunnen hebben, zijn: ernstige ziekten, vroeg of onnatuurlijk overlijden, buitenechtelijke relaties, geweld, oorlogsverleden, familiegeheimen, etc.

Wanneer je ergens in vastloopt, dan kan het helpen om in je familiesysteem te onderzoeken wat er de oorzaak van is. In een individuele sessie of in een groep (je familie is hier in beide gevallen niet bij aanwezig) kijk je hoe iedereen ten opzichte van elkaar staat door ieder op zijn eigen plek neer te zetten in de ruimte en te ervaren hoe deze plekken beleefd worden. In een individuele sessie ervaar je zelf alle plekken en in een groep representeren andere mensen je familieleden. Vanuit compassie met iedereen in het familiesysteem wordt onderzocht waar beweging mogelijk is zodat de onderlinge banden gezonder kunnen worden.

De manier waarop het werkt ervaren mensen vaak als magisch. Je voelt de energie van de persoon op de plek waar je hem/haar hebt neergezet. Een verklaring hiervoor geeft de veldtheorie van Rupert Sheldrake. We zijn allemaal onderdeel van een veld dat ons met elkaar verbindt. Tijdens de opstelling functioneer je als een soort ‘radio’. Je pikt als ontvanger de energie van de ander op uit dit veld. Dit werkt bij iedereen. Je hoeft er geen speciale vaardigheden voor te hebben.

Voorafgaand aan de opstelling is er eerst een intake. Dit is een kennismaking om te bepalen of dit de juiste weg is voor jou en om te onderzoeken wat de precieze vraag voor jouw persoonlijke opstelling is.

Tijdens de opstelling stellen we naar aanleiding van jouw specifieke vraag je familie op. Dit kan op meerdere manieren. De eerste is individueel met poppetjes, die de verschillende familieleden voorstellen. De tweede manier is individueel met matjes die op de vloer liggen, die de verschillende familieleden voorstellen. Een derde mogelijkheid is om dit in een groep te doen. Als je liever je opstelling in een groep uitwerkt verwijs ik je graag naar mijn andere website: www.leefjeliefde.nl

Voor een individuele familieopstelling kom je eerst een keer langs voor een intakegesprek en op een later moment voor de opstelling zelf."Wil je de gevangene zijn van je verleden of de pionier van jouw toekomst?" - Deepak Chopra